0

სპაკოინად ბრატ

ადამიანის ერთ-ერთი ,,ჟარგონული`` სიტყვით დაწყნარების ფორმა...

-ბიჭო ახლა ავდგები და გავხსნი ამას შუაზე
-კარგი გიო სპაკოინად ბრატ.