0

დავამრგვალებ და გამოვალ

ეს სიტყვები ძირითადად გამოიყენება საქციელის მოტყვნამდე რამდენიმე წუთით ადრე, როცა მეგობარს დაპირდები თამაშის შეწყვეტას.

- ჰეე ბიჭო გეყო, გამოვიტანოთ რაა
- ბარემ დავამრგვალებ და ეგაა