პროჭით კაკლის მტვრევა - განმარტებები - ბიძერი
0

პროჭით კაკლის მტვრევა

გამოიყენება უაღრესად გაბრაზების დასახასიათებლად. დაახლოებით იდაყვზე კბენის სინონიმია.

- ქეთი თეატრიდან გაუშვეს და ისეთ დღეშია, პროჭით კაკალს ამტვრევს.