0

შე ამას !

გამოიყენება იმ დროს როდესაც მიუთითებთ დიდი ხნის უნახავ ნაცნობზე გაკვირვებითა და გაოცებით განსაკუთრებით თვალსაჩინოა ის ფაქტი რომ ამ კონკრეტულს სჭირდება თავისებური ინტონაცია და ძირითადად თავისი არსით ხანდახან გამოხატავს გაკვირვებასთან ერთად ირონიულ შეძახილს

შე ამას რავარი მანქანა უყიდია !
შე ამას რავარი უცებ გაზრდილა !
შე ამას რაფერ გამაიმუნებულა !
შე ამას რავარი იგი უყიდია !
შე ამას რავა იმასავით წამომჯდარა !
და სხვა მრავალი ....