0

კლიენტი

მასტი,ტიპი,პიროვნების სინონიმი.

კლიენტმა ისეთი რაღაც დაახეთქა, ლამის ამოვყირავდით.