0

მიცდღემთჩი

ქართული ლექსიკის განუყოფელი ნაწილი. აქვს უამრავი ვერსია და მათგან ყოველი მათგანი სწორია. სწორია იმდენად, რამდენადაც არასწორი.

ბუნებაში ასევე გვხვდება როგორც:
- მისდღემში
- მიცდღემჩი
- მიცდღემთჩი
- მისდღემჩი
- მიცთდღემთჩი
- მიცდღემში
- მისდღემთჩი
- მიცთდღემთში.....

- ლევანი გათხოვილა!

- მიცდღემთჩი ასეთი არაფერი მსმენია!