0

კორკოტ გვიშველე.

უნივერსალური ფრაზა, რომელიც საქმის მძიმე ვითარებას უსვამს ხაზს. აღნიშნულ გამონათქვამი გამოიყენება რთულ სიტუაციაში ჩავარდნილი ინდივიდთა ჯგუფის მიერ.

ფუ ამის საგანი შემეტენა. კორკოტ გვიშველე

ეს რა ამინდია რა არი რა კორკოტ გვიშველე