1

მაგას მაჭმევს მე?

იხმარება თავმომწონეობით საკუთარ გონებრივ შესაძლებლობებზე ხიზის გასასმელად. მაგას მაჭმევს მე ? იგივეა რაც მაგას მომატყუებს?. ის პირი, რომელიც ცდილობას აჭამოს, იტუება ძირითადად სხვა გარიგების დასადებად.

-ერთი საათი მებაზრა პირამიდა არის მარა დიდი ფული იშოვებაოო,შენ პროსტა საწყისი ფული შემოიტანე და არაფრიდან ათასებს აიღებოო.. მაგას მაჭმევს მე?