0

წაჰყრალა აქაითი

ჰერული (ინგილოური) მიმართვა. იგივეა რაც გააჯვი აქედან, ააძძრე აქედან. წაჰყარ-გამოაძრე(გააძრე), აქაითი-აქედან.

-მეც მინდა დომინო
-წაჰყარალა აქაითი!