0

მ*ყვნელი

კაცი რომელიც 20-24 წლის გოგოს სულიერად და მატერიალურად გვერდში უდგას. უსრულებს სურვილებს, ჩუქნის საჩუქრებს.
ყავს კარგი მანქანა(შავი ჯიპი).

ღიპიც დასაშვებია.