3

მეც ეგეთი მაქვს ვერ დავხიე

პროდუქტის იაფასიანი რეკლამა , გამოიყენება მაშინ, როდესაც გამყიდველი მყიდველს არწმუნებს პროდუქტის მაღალ ხარისხში. დამხმარე სიტყვებია: "ჩემებს აცვიათ 1 წელია"

-მეც ეგენი მაცვია ხოლმე ვერ დავხიე