0

გადაყლევება

რაიმეს ან ვინმეს უ-კიდე-განოდ მოწონება

- აუ ის მუსიკა ისე გამისწორდა გადავყლევდი.