4

პელეს პასი

უკმაყოფილების გამომხატველი სიტყვა ძმაკაცისადმი , რომელსაც სიგარეტის დატოვება თხოვეთ, მას კი დაავიწყდა.

ოეე, მომეცი ეხლა ნუ გაიგდე პელეს პასივით.

0

პელეს პასი

პელეს პასი ითქმის მაშინ როცა ადამიანი გიტოვებს სიგარეტს და ოდნავ მეტის მოწევა მოუვიდა ვიდრე ნახევარია

- რა გაიგდე პელეს პასივით

- რა გაიგდე პელეს პასივით!?