0

რა ქენი?!

გამოცდის შემდეგ ქრონიკულად დასმული შეკითხვა ,რომელიც ძირითადად მოდის ნათესავთა წრიდან იგი შეიძლება ჩაითვალოს რიტორიკულ შეკითხვადაც,რომელზეც პასუხი ყველა შემთხვევაში არის-დავწერე.

-რა ქენი ნიკუშა გამოცდაზე ?
-რავიცი დავწერე
ან
-რა ქნა შენმა გოგომ?
-დაწერა