0

აბა თქვი -რა

თუ ამ წინადადების შემდეგ პირი იტყვის -რა-ს ამას მოყვება რითმა,ასევე შესაძლებელია მხოლოდ სახელით მიმართონ და ამის შემდეგ გაურითმონ ან კალმისტარიტარია

1)-აბა თქვი რა. რა. ხუინაააა! 2)ვასო! რა? ტიშინააა. 3)კალმისტარი ტარია? რაა? პუტკუნააა