0

ბევრი არ დამილევია

წინადადება გამოიყენება კონკრეტულ მომენტში ალკოჰოლით გაჟღენთილი პირის მიერ, რომელიც ამტკიცებს დაჟინებით, რომ ბევრი არ დაულევი იმის მიუხედავად რომ სახლში მიიტანეს

ბევრი არა 2-3 ჭიქა დავლიე