0

ბოზიშვილი გერმანია

სიტყვათა ბმა, რომლითაც თავიდან აიცილებ უადგილოდ დაგინებას და ამავდროულად დაძაბულობას განმუხტავ. ერთი შეხედვით უაზრო კავშირი ამ ორ სიტყვას შორის პრაქტიკაში ხორცშესხმისას გვაძლევს არც თუ ისე ულამაზო შედეგს. ხმოვანება დაგინების წინანდელიდან ამ სიტყვებზე გადასვლისას სრულებით არ იკარგება. უმთავრესად გამოიყენება უკმაყოფილების გამოსახატად და ლოდინის ყელში ამოსვლის შემდეგ, უფრო ზუსტად მაგალითით მივხვდებით.

გიო ჩამო მალე ბოზიშვილი გერმანია.
აუ ეს ხო ყლეა ბოზიშვილი გერმანია.
ჩემი დედა შევეცი ბოზიშვილი გერმანია.
ხვალ გნახავ ბოზიშვილი გერმანია.

0

ბოზიშვილი გერმანია

ბოზიშვილი გერმანია ისეთ სიტყვებს მიეკუთვნება რომელიც გამოხატავს ძლიერ ემოციას. ძირითადად გამოიყენება აღშფოთბის მომენტში.

-ბიჭო შეხედე რამაგარი ჩინელია
-ეე ბოზიშვილი გერმანია

0

ბოზიშვილი გერმანია

ფრაზა გამოიყენება გაკვირვების გამოსახატად, როცა პიროვნება დედამისს ვერ იმეტებს ამ ფრაზაში გამოსაყენებლად.

ეს რაიყო ბოზიშვილი გერმანია