0

ბრრრრ, ბრრრრ, ეიი, ეიი

ხალახის გამამხნევებელი შეძახილი გამოიყენება დაძაბულობის მოსახსნელად ასევე გასამხნევებლად. იყენებენ ყველაზე ხშირად პვპ ბათლის დროს.

ხმაური შევექმნათ ხმაური ბრრ ბრრრ
ხმაური შევქმნათ ეიიი ეიიი ეიი ეიი