0

მიყლევება

უკან მოუხედავი ლტოლვა მიუხედავად შესაძლო პრობლემებისა

- ტყუილად მიაყლევდი მაგ გოგოს შეჩემა, ქალიშვილია