0

ამ ცხოვრების დედაშევეცი

წინადადება რომელიც გამოიყენება ყველაზე უიმედო დროს, ასევე სუიციდამდე რამოდენიმე წამით ადრე, ასევე ხშირად იყენებენ მწუხარების გამოსახატავად.

"აღარ მინდა ცხოვრება ამ ცხოვრების დედაშევეცი"
"ეჰ რა კაცი კაცი წაგვექცა ამ ცხოვრების დედა რო შევეცი"