0

გამოიხედე თვალებში

სიტყვა, რომელსაც ხშირად მიმართავენ მშობლები "დედები". მომენტი როცა რამეს ვერ ნახავ, დედას დაუძახებ და ეგრევე ნახულობს.

ცხვირწინ გიდევს და ვერნახე? გამოიხედე თვალებში