0

შეჩემის თვრამეტიანო

ეს არის რეპლიკა რომელიც არავინ იცის თუ რა ნიშნავს მაგრამ მაინც გამოიყენებენ.

"ტრუბნოი კლუჩი მომაწოდე შე ჩემის ტვრამეტიანო"
"სად იყავი შე ჩემის თვრამეტიანო"?

0

შეჩემის თვრამეტიანო

ეს სიტყვა ძირითადათ გაიჟღერს საცობებში და ერთმანეთისადმი მსუბუქი ფორმის შეურაწყოფის გამომხატველია

-::სიგნალი::
-რასმისიგნალებ შეჩემის თვრამეტიანო ვერხედავ წინ მანქანა რომაა??