1

ზა რიულომ ვარ

ქართული სუფრის ტრადიციული ფრაზა, რომელიც გამოიყებება ალკოჰოლისგან თავის არიდების მიზნით. ფრაზას ერთმნიშვნელოვნად ემატება დამაჯერებლობა თუ ხელით ვაკეთებთ საჭის მართვის იმიტაციას.

- დღეს ზა რიულომ ვარ ბრატ