0

მეგრელი

ცნობილია როგორც საქართველოს ყველაზე თესლი წარმომადგენლები რომელსაც ხელოვნების დონეზე აქვთ აყვანილი ტყულის და პროჭობის ხელოვნება

"ნაბოზარი მეგრელი"
"ვა ვა ჩქიმ ცოდო

0

მეგრელი

აფერისტობისკენ მიდრეკილი ინდივიდი, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის 70% შეადგენს.

მეგრელი