0

საზარო

ზარის გასაშვები ხომ არ გაქ ?ამ სიტყვას იყენებდნენ მაშინ როცა ჩასარიცხი აპარატები იშვიათობა იყო

აუ ბრატ საზარო ხო არ გაქ?