0

შემომეჭამა

ქართული რთული სიტყვა რომელსაც ანალოგი არ გააჩნია სხვა ენებში იხმარება როცა პიროვნებას შემოეჭმება რაღაცა და ვითომ ძალით აუ უნდოდა არაა მისი ბრალი

ანალოგიური სიტყვებია შემომებრდღვნა შემომეჭირა ა.შ