0

ვეჩნა

ინგლისური ასევე სლენგის 4ever ქართული , უფრო მეტად “გრუზინული” განმარტება, რომელიც უსასრულობას, მუდმივობას აღნიშნავს და მიემართება კონკრეტულ ობიექტს

-ჟიზნ ვარამ.
- ვეჩნა.