1

მანქანის ჩასაყენებელი ადგილი

ამ შემთხვევაში გამოიყენება, როგორც ჰიპერბოლური ფორმა პირის მიერ თავდასაცავად, რათა თავი აარიდოს მეორე პირის მიერ ე.წ. წიგარეტის დატოვების მოთხოვნას.

-კაი, შემახვედრე 2 ნაფაზი-თქო, ხომ გითხარი?!
-(მკვეთრი, უსიამოვნების გამომხატველი მოძრაობა, რომელსაც მოსდევს ფრაზა) -მანქანის ჩასაყენებელი ადგილია...