0

სოკები

წვენის აღმნიშვნელი სიტყვა, რომელიც, როგორც წესი ჩვეულებრივზე გემრიელია.

სოკები დავითრიოთ