0

წკენტი

იგივე წკენტა, (აგური ბანქოდან) სიტყვა იხმარება პერიფერიებში. ცუდად ხვდება ყურს და ადვილად ახდენს პიროვნების იდენტიფიკაციას.

წკენტას (წკენტამ წაიღოს)

0

წკენტი

ბანქოს თამაშისას ერთერთი ''ცვეტი''.

-კოზირი?
-წკენტი