0

მიქანდაკება

მამაკაცის მიერ ქალის მიჯირყვნა, დაუნდობლად და ხმაურიანად, იმდენად მწარედ და მტკივნეულად რომ ბოლოს ქალი ვერ ინძრეოდეს.

-ამ გოგოს არ მიაქანდაკებდი?
-აუ იასნა მივაქანდაკებდი ტო...