0

მთვარეზე მოჯ*მა

მინიშნება, რომ მოცემული დავალების/დებულების შესრულება შეუძლებელია

-მიდი რა შეჩემა გაუშვი 10 ლარი კრისტალზე
-მომინდობა ამან მთვარეზე მოჯმა