0

რამე იქნება

ყოვლად უიმედო ადამიანის მიერ წარმოთქმული სიტყვათა შეერთება, რომელიც არ ექვემდებარება ამქვეყნიურ წესებს, რომელმაც ჯერ კიდევ არ იცის რომ მის პრობლემებს არაფერი ეშველება, იგი მიიღწვის საოცრებისა და ჯადოქრობისკენ. ძირითადად ხმარობენ ქუჩის ბიჭები ან ბაბულიკები.

-აუ ფული მითავდება შეჩემა, ამ კიბოს კიდე ვერ ვშველი და ჩემ ცოლს მუცელიც მოეშალა, რაღა ვქნა არ ვიცი
-დაიკიდე შეჩ, წამო ფეხბურთს ვუყუროთ კაზინოში და დალშე "რამე იქნება"