0

გაქ?

დაშიფრული კითხვა, რომელსაც ძირითადად იყენებენ განდონა ბავშვები ხალხის დიდ ჯგუფში სიგარეტის მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. აუცილებელია მოპასუხემ უპასუხოს მხოლოდ -კი ან -არა, ან გამოიყენოს ჟესტების ენა. მან ასევე უნდა დაიცვას გაუცემლობის აქტი, რათა არ მივიდეს ეს ამბავი მშობლების ყურამდე და განდონა ბავშვი არ დაატყნან.

-ბრატ, გაქ?
-არა ბრატ, ბოლო იყო...