0

სამედიცინო

ეკლექტური ბუნების ანაქრონისტული დაწესებულება, რომელიც ძირითადად წარმოდგენილია ქუთაისელი და ინდოელი სუბიექტებით.

- სამედიცინოში მევეწყვე სიმონ
- ძმახარ რაჯუ