0

მაღაზიაში ვინ ჩავა

მშობლების მიერ მოწიწებული თხოვნაბრძანება რომელიც აუცილებლად მოსდევს შენი სახლში მისვლას,გახდას და ლოგინში თბილად მოკალათებას

მაღაზიაში ვინ ჩავა?! და უკვე ხვდები რომ შენ რჩეული ხარ