1

მეგობრობის დღიური

სოციალური ქსელის ხელნაწერი ვერსია, გავრცელებული 90-იან წლებში. შენი ნაცნობ-მეგობრები მასში პასუხობდნენ შენივე შედგენილ კითხვებზე, თუმცა აღნიშნული კითხვები ძირითადად იდენტური იყო ყველა მეგობრობის დღიურში. მათში ასევე წააწყდებოდით პოეზიის ბრწყინვალე გამოვლინებებს, იხილეთ მაგალითი.

ავიარე მითხრეს, ჩავიარე მითხრეს, ნანკას შეყვარებული უჭამიათ ვირთხებს.