0

ჩამოახრჩე

გამოიყენება , როდესაც ბოლოს წინა კაცი ჯოკერში მზად არის შეუვსოს მის შემდეგ მჯდომ მოთამაშეს .

- 5 უნდა შევსებას
- ჩამოახრჩე