3

საღორეშიიი !!!!

" სტოპიატის " თამაშის დროს პირველი კუთხურის დროს საჯარიმო მოედანს ეწოდებოდა საღორე.

აა შევიდა საღორეშიიიი