0

გაიღუნა

სიტყვა "გაიღუნას" მოზრდილი მამაკაცები ხმარობენ ღრეობის შემდეგ, როდესაც ზედმეტ ალკოჰოლს მიიღებენ და პირიდან მოსასაქმებელ ფორმას მიიღებენ

გუშინ ისე დავთვერი 3 ჯერ გავიღუნე