0

მისკუზი

80წელს გადაცილებული აზაბოჩენი ბაბუს მიერ ტრანსპორტში ხელოვნურად შექმნილი სიმჭიდროვე პირადი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად.

- გადავიწიოთ თუშეიძლება ადგილებია უკან
- მისკუზი