0

ბლიად

სოლიდარობის შემმატებელი ბოლოსართავი, აორმაგებს ნებისმიერი ფრაზის ძალას

- არცერთი ნაბიჯი უკან, ბლიად! (C) მიშიკო ჯუღაშვილი

0

ბლიად

გამოხატავს გაბრაზებას. ამ სიტყვა ხმარობენ(უმეტესად) უკიდურესად გაბრაზებული მეგრელი მამაკაცები. ასევე გვხვდება მუქარის შემცველ წინადადებებში.

1)-აუ დაინახე რა მიქნა მაგ ახვარმა ბლიად?
2)-ბლიად, ეხა მისმინე,ხვალ მაგ გოგოს...