ფაიზახი - განმარტებები - ბიძერი
1

ფაიზახი

სიტყვა რომელიც ჩისტა ქურდულად სწორს ნიშნავს

ფაიზახს ბაზრობს ტოო