0

აბა პასპორტი გვაჩვენე

ეს სიტყვა მიემართება უმცროსი ასაკის მქონე ვაჟს, რომელიც ამ სიტვაციაში ხშირად სკამზეა შემომდგარი და მთვრალ ბიძამისს შესცქერის. ბიძამისი კი ცდილობს თავისი პატარა ნათესავის კუტუები ნახოს

აბა პასპორტი გვაჩვენე ბიძიკო