0

განდონბერია

ეს არის მდგომარეობა როდესაც "განდონა" ბავშვი ყველა სიკეთესთან ერთად და*ლევების გზას ადგას.

ეს განდონბერია ბავშვი ნახე რა