0

დაიბოლა ხო ?

საქართველოში ყოველი მოწევის შემდეგ დასმული
ზერიტორიკული შეკითხვა

- დაიბოლა ხო შეჩემა?
- კიი ღადაოობ ?