2

გაგუდვა

-გაგუდვა ეწოდება მექნიკურ ფუნქციას სადაც ნივთიერებათა მიმოქცევა ფერხდება "გაგუდვის" შედეგად.
1) გაგუდვის პროცესი გულისხმობს ნორმალური სუნთქვის დარღვევას და იწვევს სიკვდილს ან ცნობიერების დაკარგვას.
2) ტერმინი გაგუდვა ასევე ეწოდება ჩუკენობას (ხელმრუდობას/ონანიზმს/მასტურბაციას/ნძრევას).
3) ეს ტერმინი გამოიყენება "შენ შიგხოარგაქვს!?" სანაცვლოდაც როდესაც ადამიანი აღშფოთებულია მეგობრის/ძმაკაცის გაყლევებით.
4) გაგუდვა ასევე "ნივთიერების" ფალოსიდან გამოწურვის პროცესს ეწოდება.

მთვრალი პიროვნება - "გამოოოოოდიით უნდა დაგთვალოთ!!!"
ფხიზელი პიროვნება - " შე ხო არ გაგუდე, ჩაიჯვი ბიჭო!"