0

ამოდი, ჭამე და ისევ ჩადი

დედების მიერ გამოყენებული ფრაზა, ბავშვის სახლში შესატყუებლად

დათუნა დე, ამოდი ჭამდე და ისევ ჩადი.