0

ჩეთერების დედას შევეცი

ქაუნთერში (ყველაზე ხშირად) და სხვა ონლაინ თამაშებში 12-13 წლის განდონა ბავშვების მიერ გამოყენებული ფრაზა,
მიმართულია მოთამაშისკენ, რომელიც უკეთ თამაშობს ვიდრე 12-13 წლის განდონა ბავშვები.

-საიდან იცოდა აქ რო ვიყავი
-ჩეთერია მაგის დედას შევეცი ადმინ ბანი დაადე მალე.