0

ჩემი არაა

როდესაც ისეთი ვინმე გთხოვს რაღაცის ჩუქებას და დიდი ხათრი გაქვს. იმ შემთხვევაში თუ პატივს არ იმსახურებს გამოიყენება (შეამოწმეთ სიტყვა) "იდი ნახუი". ასევე სიტყვები "ჩემი არაა" არის სიტყვა "ჩამიდეს" წინასიტყვაობა.

- მაჩუქე რაა.
- ჩემი არაა